Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten met reiskundig.nl zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58584714. U kunt deze voorwaarden hieronder inzien.

Eventuele aanvullende  leveringsvoorwaarden staan vermeld in het boekingsdocument van de desbetreffende reis.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemene Voorwaarden