Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze website wordt u aangeboden door v.o.f. reiskundig.nl. Op de inhoud van deze site (alle teksten, design en technische aspecten) heeft reiskundig.nl het auteursrecht. Er mag dan ook niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel reiskundig.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan reiskundig.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. reiskundig.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. reiskundig.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Privacy
reiskundig.nl vindt het van belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet persoonsgegevens voorschrijft. Er wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om de site te optimaliseren. Maar het IP-adres van de gebruiker wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Geen gebruik van gegevens door derden
reiskundig.nl stelt onder geen beding uw gegevens beschikbaar aan derden. Ook zullen uw gegevens niet verkocht worden. reiskundig.nl is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dit voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Informatie van derden en privacybeleid derden
Wanneer reiskundig.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. reiskundig.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie van dergelijke websites is door reiskundig.nl niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

reiskundig.nl kan ook geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u zelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid dat zij hanteren en indien benodigd contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting.

Geen cookies
reiskundig.nl maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen
reiskundig.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.