Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze website wordt u aangeboden door reiskundig.nl B.V. Op de inhoud van deze site (alle teksten, design en technische aspecten) heeft reiskundig.nl het auteursrecht. Er mag dan ook niets worden gekopieerd en/of veranderd.

In verband met de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. reiskundig.nl waarborgt uw privacy en zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Uw gegevens worden nooit openbaar gemaakt, uitgezonderd de partijen die de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de uitvoering van de geboekte reis. Ook zullen wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk registreren.

Kort samengevat:

 • We zullen uw persoonsgegevens verwerken uitsluitend met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De uitgebreide informatie staat in dit document beschreven
 • We zullen niet meer persoonsgegevens verstrekken dan noodzakelijk
 • We hebben interne maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 • We zijn op de hoogte van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens en willen u hierop wijzen middels dit privacybeleid en disclaimer
 • Bij het boeken van een reis zullen wij een verwerkersovereenkomst toesturen. Indien u een handtekening zet op het boekingsdocument, gaan wij ervanuit dat u deze heeft gelezen en akkoord gaat met deze overeenkomst.

De soorten persoonsgegevens die wij registeren

Om een reisvoorstel bij reiskundig.nl aan te vragen verzamelen we van de contactpersoon de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam:zodat wij weten wie er verantwoordelijk is voor de organisatie van de schoolreis en welke persoon wij moeten benaderen om een afspraak te maken
 • Geslacht:dit gebruiken wij voor de juiste aanhef in de mailconversatie of tijdens een telefoongesprek
 • Contactgegevens van school inclusief het factuuradres:aangezien we bij elke klant langskomen, verzamelen we de contactgegevens zodat we bij de juiste schoollocatie aanwezig zijn. Ook zullen we de offerte per post versturen.
 • Mobiel telefoonnummer van de contactpersoon:mochten wij vragen hebben of zaken willen overleggen, kunnen wij de contactpersoon makkelijk bereiken via een mobiel nummer
 • Emailadres:ons reisvoorstel zal ook per mail verstuurd worden. Ook als we nog vragen hebben, zullen wij dit o.a. per mail doen.

De bovenstaande gegevens zullen we bewaren in verband met onze bedrijfsvoering.

Als de reis definitief door reiskundig.nl wordt vastgelegd, willen we van elke deelnemer de voornaam ontvangen. Afhankelijk van het soort vervoer, accommodatie of bestemming, hebben wij eventueel aanvullende gegevens nodig van alle deelnemers die mee gaan op reis. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

 • Voor-, (eventuele tussennamen) en achternaam van elke passagier
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • ID of paspoortnummer incl. datum en plaats van uitgifte en vervaldatum
 • Nationaliteit
 • Eventuele noodzakelijke dieetwensen, allergieën of andere speciale behoeften

Ook zullen we de schriftelijke communicatie tussen u en reiskundig.nl bewaren, zodat we ten alle tijden goed weten wat de communicatie is geweest naar aanloop van de uitvoering van de reis. Mocht u telefonisch contact zoeken met ons, zullen wij van het gesprek notities maken, die wij in uw dossier opslaan.

Er wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om de site te optimaliseren. Het IP-adres van de gebruiker wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken met als doel om de boeking van uw reis zo goed mogelijk af te kunnen handelen en u te ontzorgen in de voorbereidingen en uitvoering van de reis.

We zullen bijvoorbeeld persoonsgegevens aan luchtvaartmaatschappijen verstrekken, zodat we de vlucht voor u kunnen vastleggen.

Beveiliging en bewaring

We zullen u persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij verwijderen standaard alle persoonsgegevens van de deelnemers 4 weken na thuiskomst. De gegevens van de schoollocatie en de contactpersoon zullen we bewaren in verband met de bedrijfsvoering.

Ter beveiliging van de persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • nl zorgt ervoor dat onze computers en systemen zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware
 • Onze organisatie maakt geen gebruik van een server
 • We maken gebruik van een beveiligde internetverbinding
 • De werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn op de hoogte hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Aangezien wij geen rechtstreeks contact hebben met de deelnemers van de reis, gaan wij ervanuit dat de afnemer (de school/stichting/vereniging) toestemming heeft gekregen van de ouders van de personen jonger dan 16 jaar om de persoonsgegevens te verstrekken.

Contact met reiskundig.nl
Wij zijn voor u telefonisch en per mail te bereiken. Wij zullen alle correspondentie bewaren (ook telefonische aantekeningen), zodat we uw dossier zo compleet mogelijk hebben.

Verzekeringen
Wij zullen persoonsgegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij op het moment dat u een reis- en of annuleringsverzekering bij ons afsluit.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u direct contact op te nemen via ons mailadres info@reiskundig.nlof via het telefoonnummer 076-7851714.

Wijzigingen
reiskundig.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze website wordt u aangeboden door v.o.f. reiskundig.nl. Op de inhoud van deze site (alle teksten, design en technische aspecten) heeft reiskundig.nl het auteursrecht. Er mag dan ook niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel reiskundig.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhoud van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan reiskundig.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. reiskundig.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. reiskundig.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Privacy
reiskundig.nl vindt het van belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op deze website met grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet persoonsgegevens voorschrijft. Er wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om de site te optimaliseren. Maar het IP-adres van de gebruiker wordt gemaskeerd en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Geen gebruik van gegevens door derden
reiskundig.nl stelt onder geen beding uw gegevens beschikbaar aan derden. Ook zullen uw gegevens niet verkocht worden. reiskundig.nl is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dit voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Informatie van derden en privacybeleid derden
Wanneer reiskundig.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. reiskundig.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie van dergelijke websites is door reiskundig.nl niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

reiskundig.nl kan ook geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u zelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid dat zij hanteren en indien benodigd contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting.

Geen cookies
reiskundig.nl maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen
reiskundig.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

reiskundig.nl
Rotsoord 13E
3523 CL Utrecht
Tel: 0031-76-7851714
info@reiskundig.nl
KVK: 72705213
BTW nr: NL859205915B01
IBAN: NL13ABNA0576020761