Voor docenten / Verzekeringen

Verzekeringen

Het is belangrijk om goed verzekerd op reis te gaan. Daarbij moet u weten dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen individuele verzekeringen en groepsverzekeringen.

Veel deelnemers aan een groepsreis hebben een individuele (doorlopende) reis- en/of annuleringsverzekering en denken daarom dat een groepsverzekering niet noodzakelijk is. Deze gedachtengang is niet juist! Bij een groepsverzekering wordt er een verzekering afgesloten voor de hele groep. Wanneer er dan iets gebeurt met een deelnemer dat van invloed is op de hele groep, dan is de gehele groep verzekerd. In het geval van een individuele verzekering, is alleen de desbetreffende deelnemer verzekerd.

In veel gevallen heeft de onderwijsinstelling een doorlopende verzekering die bepaalde gebeurtenissen dekt. Desondanks is het belangrijk om te achterhalen of er nog aanvullende verzekeringen nodig/gewenst zijn. Onze reiskundigen geven u graag een advies op maat over de mogelijkheden zodat u op de juiste manier verzekerd bent en de risico’s gedekt zijn. Desgewenst kunnen wij u voorzien van een passende groepsverzekering.