Over ons / Aangesloten bij

Aangesloten bij

Veiligheid staat bij ons voorop! Uiteraard is reiskundig.nl aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) en het Calamiteitenfonds om u de juiste zekerheden te bieden zodat u vertrouwd met ons op reis gaat. Daarnaast werken wij uitsluitend met touringcarbedrijven die zijn aangesloten bij het Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven. Andere reis- en veiligheidsrisico’s beperken wij door samen te werken met vaste en  betrouwbare partners, waar wij langdurige relaties mee hebben opgebouwd.

 Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ)

reiskundig.nl B.V. (KvK nr. 72705213) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Logo CalamiteitenfondsCalamiteitenfonds

reiskundig.nl B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
–  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
–  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.